Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Θρούμπι

Θρούμπι στην Ανατολική Αττική.

Προσθήκη λεζάντας

Στην Αττική ανθίζει τον Απρίλιο.  Τα άνθη, τα φύλα και το μέλι του μυρίζουν κάτι μεταξύ ρίγανης και θυμαριού. Δυστυχώς οι πυρκαγιές και οι οικοπεδοποιήσεις συρρικνώνουν διαρκώς τον ζωτικό του χώρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: